Cách tạo đề thi THI THỬ ĐẠI HỌC ONLNE

 07/02/2021 21:20:51

Để tải đề lên hoa.thithudaihoc.vn bạn sẽ cần

BƯỚC 1: Chuẩn bị trước bản Word hoặc PDF của đề đi kèm với đáp án và lời giải chi tiết 

Lưu ý:

  • Bạn cần gửi đề ít nhất 1 ngày trước khi tới giờ làm bài.
  • Đề là 100% trắc nghiệm

BƯỚC 2: Điền đầy đủ thông tin bao gồm (tại đây)

 Tên đề

 Thời gian bắt đầu (giờ bắt đầu)

 Thời gian kết thúc (giờ kết thúc)

BƯỚC 3: Nhận link đề và mã đề

Hãy kiểm tra email của bạn. Thư xác nhận đăng kí đề sẽ được gửi vào email của bạn.

  • Đề sẽ cần vài tiếng để được khởi tạo.

BƯỚC 4: Phát link đề

Link đề và mã đề sẽ được gửi vào email của bạn 1 tiếng trước giờ thi.

 

.

 

 

Tin tức liên quan