Hướng dẫn làm bài trên THI THỬ ĐẠI HỌC ONLINE

 16/02/2021 09:54:33

 

LÀM BÀI TẬP TRÊN THI THỬ ĐẠI HỌC ONLINE

Bước 1 Nhấn vào đường link đề được cung cấp sẵn hoặc vào đỉa chỉ ly.thithudaihoc.vn

Bước 2 Nhập mã đề được cấp vào ô tìm kiếm

 

Bước 3 Nhấn vào đề và bắt đầu làm bài

    Lưu ý: bạn phải nộp bài trước khi có thể làm đề tiếp theo

 

LÀM ĐỀ THI ONLINE

Để làm đề thi online, bạn hãy sử dụng đường link được cấp hoặc nhấp vào phần THI ONLINE để tìm đề thi của mình.

 

Tin tức liên quan